Τελευταία ενημέρωση :
16/06/2024
Αναπνευστικό αναληπτικό   Doxapram hydrochloride  
Ενέσιμο
Σταθερότητα διαλυμάτων Σταθερότητα σε μίγματα Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Συμβατότητες Τρόπος χορήγησης Βιβλιογραφία Pdf
   χημική δομή  

Εμπορική ονομασία   Εμπορική ονομασία     

Οι εμπορικές ονομασίες είναι ενδεικτικές και η σύνθεση των εκδόχων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και τα εργαστήρια

Caropram Ινδία
Dopram Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Η.Π.Α., Ιράν, Ιρλανδία, Μεγάλη Βρετανία, νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Ολλανδία, Φινλανδία
Doxapram Η.Π.Α., Ιρλανδία, Μεγάλη Βρετανία
Σταθερότητα διαλυμάτων   Ενέσιμο   Σταθερότητα διαλυμάτων : Doxapram hydrochloride     
Υποδοχέας Διαλυτικό Συγκέντρωση Θερμοκρασία Αποθήκευση Διάρκεια σταθερότητας Βιβλιογραφία
σύριγγα πολυπροπυλένιο Γλυκόζη 5% 2.5 mg/ml 25°C Φως
36 Ώρα
3723
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων C

σύριγγα πολυπροπυλένιο Γλυκόζη 5% 8 mg/ml 25°C Φως
24 Ώρα
3723
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων C


  Mentions Légales