Viimane versioon :
16/06/2024
Hingamise stimulaator   Doxapram hydrochloride  
Süsteravim
Stabiilsus lahustes Stabiilsust mõjutavad tegurid Stabiilsust mõjutavad faktorid Sobimatus Manustamis viis Viited Pdf
   Keemiline struktuur  

Kaubanduslikud nimed erinevates maades   Kaubanduslikud nimed erinevates maades     

Preparaatide nimed on näitlikud ja abianete sisaldus võib erineda sõltuvalt riigist ja laborist

Caropram India
Dopram Ameerika ühendriigid, Belgia, Holland, Iirimaa, Iraan, Kreeka, Norra, Prantsusmaa, Saksamaa, Soome, Suurbritannia, Taani, Uus-Meremaa
Doxapram Ameerika ühendriigid, Iirimaa, Suurbritannia
Stabiilsus lahustes   Süsteravim   Stabiilsus lahustes : Doxapram hydrochloride     
Konteiner Lahusti Kontsentratsioon Temperatuur Ladustamine Stabiilsuse kestus Viited
Süstal  polüpropüleenist Glükoos 5% 2.5 mg/ml 25°C Valgus
36 Tund
3723
Tõenduspõhisuse tase C

Süstal  polüpropüleenist Glükoos 5% 8 mg/ml 25°C Valgus
24 Tund
3723
Tõenduspõhisuse tase C


  Mentions Légales