Poslední aktualizace :
16/06/2024
Stimulans dýchání   Doxapram hydrochloride  
Injekce
Stabilita roztoků Stabilita směsí Faktory ovlivňující stabilitu Kompatibilita Způsoby aplikace Odkazy Pdf
   Chemický vzorec  

Obchodní název   Obchodní název     

Trade names are indicative and excipients composition can be different depending on the country and manufacturers

Caropram Indie
Dopram Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Írán, Irsko, NÏmecko, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, USA, Velká Británie, ÿecko
Doxapram Irsko, USA, Velká Británie
Stabilita roztoků   Injekce   Stabilita roztoků : Doxapram hydrochloride     
Obal RozpouötÏdlo Koncentrace Teplota Uchovávání Trvání stability Odkazy
Stříkačka polypropylen GlukÛza 5% 2.5 mg/ml 25°C SvÏtlo
36 Hodina
3723
Úroveň zkoušky C

Stříkačka polypropylen GlukÛza 5% 8 mg/ml 25°C SvÏtlo
24 Hodina
3723
Úroveň zkoušky C


  Mentions Légales