Последно актуализиране :
16/06/2024
Средство стимулиращо дишането   Doxapram hydrochloride  
Инжекция/Инжекционен
Стабилност на разтвори Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Съвместимост Път на въвеждане Библиография Pdf
   Химична структура  

Търговско наименование   Търговско наименование     

Търговските имена са примерни и съставът на помощните вещества може да бъде различен в зависимост от държавата и лабораториите

Caropram Индия
Dopram Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Иран, Ирландия, нова Зеландия, Норвегия, Съединени Американски щати / САЩ, Финландия, Франция, Холандия
Doxapram Великобритания, Ирландия, Съединени Американски щати / САЩ
Стабилност на разтвори   Инжекция/Инжекционен   Стабилност на разтвори : Doxapram hydrochloride     
Контейнер Разтворител Концентрация Температура Съхранение Продължителност на стабилността Библиография
шприц полипропилен Glucose 5% 2.5 mg/ml 25°C Светлина
36 Час
3723
Степен на доказаност C

шприц полипропилен Glucose 5% 8 mg/ml 25°C Светлина
24 Час
3723
Степен на доказаност C


  Mentions Légales