Senaste uppdateringen :
18/07/2024
Narkosmedel   Thiopental sodium  
injektion
Lösningars stabilitet Stabilitet i blandningar Faktorer som påverkar stabiliteten Kompatibilitet Administreringssätt Hänvisningar pdf
   Molekylstruktur  

Varunamn   Varunamn     

Angivna handelsnamn på läkemedel är enbart vägledande då formulering inklusive hjälpämnen kan variera mellan länder och tillverkare

Anapental Egypten
Anental Colombia, Venezuela
Epental Saudi-Arabien
Exipental Iran
Farmotal Italien
Gabapentax Colombia
Hipnopento Argentina
Nesdonal Nederländerna
Pantul Ecuador, Peru
Pensodital Mexiko
Pental Turkiet
Pentarim Mexiko
Pentax Venezuela
Pentocur Island, Norge
Pentotex Malaysia
Pentothal Australien, Belgien, Danmark, Finland, Grekland, Italien, Kanada, Luxemburg, Mexiko, Schweiz, Sverige
Sodipental Colombia, Mexiko
Thiojex Chile
Thiomek Peru
Thiopental Egypten, Frankrike, Grekland, Iran, Irland, Malaysia, Marocko, Österrike, Polen, Rumänien, Saudi-Arabien, Storbritannien, Tunisien, Tyskland, Ungern
Thiopentax Ecuador, Venezuela
Tiobarbital Colombia, Spanien
Trapanal Tyskland
Zedisol Mexiko
Lösningars stabilitet   injektion   Lösningars stabilitet : Thiopental sodium     
Behållare Lösningsmedel Koncentration Temperatur Förvaring Stabilitets varaktighet Hänvisningar
Glas Natriumklorid 0,9 % 1,8 mg/ml 21°C Skyddas från ljus
24 Timma
350

Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 1,8 mg/ml 21°C Skyddas från ljus
24 Timma
350

Polyetylen Natriumklorid 0,9 % 1,8 mg/ml 21°C Skyddas från ljus
24 Timma
350

Polyolefin Glukos 5 % 9 mg/ml 25°C Ljus
24 Timma
2146
Evidensnivå B

Spruta polypropen Vatten för injektion 25 mg/ml 22°C Ej angiven
6 Dag
871
Evidensnivå D

Spruta polypropen Vatten för injektion 25 mg/ml 25°C Ej angiven
5 Dag
527
Evidensnivå B

Spruta polypropen Vatten för injektion 25 mg/ml 3°C Ej angiven
6 Dag
871
Evidensnivå D

Spruta polypropen Vatten för injektion 25 mg/ml 5°C Skyddas från ljus
45 Dag
527
Evidensnivå B


  Mentions Légales