Siste oppdatering :
18/04/2024
Generell anestesi   Thiopental sodium  
Injeksjon
Oppløsningsstabilitet Stabilitet i blandinger Faktorer som påvirker stabiliteten Kompatibilitet Administrasjonsmåte Referanser Pdf
   Kjemisk struktur  

Handelsnavn   Handelsnavn     

Handelsnavn er veiledende og sammensetning av hjelpestoffer kan være forskjellig avhengig av land og produsent

Anapental Egypt
Anental Colombia, Venezuela
Epental Saudi-Arabia
Exipental Iran
Farmotal Italia
Gabapentax Colombia
Hipnopento Argentina
Nesdonal Nederland
Pantul Ecuador, Peru
Pensodital Mexico
Pental Tyrkia
Pentarim Mexico
Pentax Venezuela
Pentocur Island, Norge
Pentotex Malaysia
Pentothal Australia, Belgia, Canada, Danmark, Finland, Hellas, Italia, Luxembourg, Mexico, Sveits, Sverige
Sodipental Colombia, Mexico
Thiojex Chile
Thiomek Peru
Thiopental Egypt, Frankrike, Hellas, Iran, Irland, Malaysia, Marokko, Polen, Romania, Saudi-Arabia, Storbritannia, Tunisia, Tyskland, Ungarn, Østerrike
Thiopentax Ecuador, Venezuela
Tiobarbital Colombia, Spania
Trapanal Tyskland
Zedisol Mexico
Oppløsningsstabilitet   Injeksjon   Oppløsningsstabilitet : Thiopental sodium     
Beholder Oppløsningsmiddel Konsentrasjon Temperatur Oppbevaring Varighet av stabilitet Referanser
Glass Natriumklorid 0,9 % 1,8 mg/ml 21°C Beskyttes mot lys
24 Tid
350

Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 1,8 mg/ml 21°C Beskyttes mot lys
24 Tid
350

Polyetylen Natriumklorid 0,9 % 1,8 mg/ml 21°C Beskyttes mot lys
24 Tid
350

Polyolefin Glukose 5 % 9 mg/ml 25°C Lys
24 Tid
2146
Bevisgrad B

Sprøyte polypropylen Vann til injeksjon 25 mg/ml 22°C Ikke angitt
6 Dag
871
Bevisgrad D

Sprøyte polypropylen Vann til injeksjon 25 mg/ml 25°C Ikke angitt
5 Dag
527
Bevisgrad B

Sprøyte polypropylen Vann til injeksjon 25 mg/ml 3°C Ikke angitt
6 Dag
871
Bevisgrad D

Sprøyte polypropylen Vann til injeksjon 25 mg/ml 5°C Beskyttes mot lys
45 Dag
527
Bevisgrad B


  Mentions Légales