Zadnji put ažurirano :
08/05/2024
Opća anestezija   Thiopental sodium  
Injekcija
Stabilizacija rješenja Stabilnost mješavine Stabilizacijski faktor Kompatibilnosti Način davanja lijeka Bibliografija Pdf
   Kemijska struktura  

Nekomercijalni   Nekomercijalni     

Zaštićeni nazivi su indikativni i sastav ekscipijensa može biti različit ovisno o državi i laboratorijima

Anapental Egipat
Anental Kolumbija, Venecuela
Epental Saudijska Arabija
Exipental Iran
Farmotal Italija
Gabapentax Kolumbija
Hipnopento Argentina
Nesdonal Nizozemska
Pantul Ekvador, Peru
Pensodital Meksiko
Pental Turska
Pentarim Meksiko
Pentax Venecuela
Pentocur Island, Norveška
Pentotex Malezija
Pentothal Australija, Belgija, Danska, Finska, Grčka, Italija, Kanada, Luksemburg, Meksiko, Švedska, Švicarska
Sodipental Kolumbija, Meksiko
Thiojex Čile
Thiomek Peru
Thiopental Austrija, Egipat, Francuska, Grčka, Iran, Irska, Madžarska, Malezija, Maroko, Njemačka, Poljska, Rumunjska, Saudijska Arabija, Tunis, Velika Britanija
Thiopentax Ekvador, Venecuela
Tiobarbital Kolumbija, Španjolska
Trapanal Njemačka
Zedisol Meksiko
Stabilizacija rješenja   Injekcija   Stabilizacija rješenja : Thiopental sodium     
Kontejner Sredstvo za rastapanje Koncentracija Temperatura Konzerviranje Trajanje stabilnosti Bibliografija
čaša Natrijumkorid 0,9% 1,8 mg/ml 21°C Zaštićeno od svjetlosti
24 Sat
350

Polivinilklorid Natrijumkorid 0,9% 1,8 mg/ml 21°C Zaštićeno od svjetlosti
24 Sat
350

Polietilen Natrijumkorid 0,9% 1,8 mg/ml 21°C Zaštićeno od svjetlosti
24 Sat
350

Poliolefin Glukoza 5% 9 mg/ml 25°C Svjetlost
24 Sat
2146
Razina dokaza B

špric polipropilen čista voda za injektiranje 25 mg/ml 22°C Nespecifičan
6 Dan
871
Razina dokaza D

špric polipropilen čista voda za injektiranje 25 mg/ml 25°C Nespecifičan
5 Dan
527
Razina dokaza B

špric polipropilen čista voda za injektiranje 25 mg/ml 3°C Nespecifičan
6 Dan
871
Razina dokaza D

špric polipropilen čista voda za injektiranje 25 mg/ml 5°C Zaštićeno od svjetlosti
45 Dan
527
Razina dokaza B


  Mentions Légales