Τελευταία ενημέρωση :
18/07/2024
Αντιϋπερτασικό   Clonidine hydrochloride  
Κάψουλα
Ενέσιμο Πόσιμο διάλυμα Χάρτινη σακούλα
Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων Σταθερότητα σε μίγματα Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Συμβατότητες Βιβλιογραφία pdf
   χημική δομή  

Κάψουλα
Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων   Κάψουλα   Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων : Clonidine hydrochloride     
Υποδοχέας Origine Έκδοχο Θερμοκρασία Αποθήκευση Διάρκεια σταθερότητας Βιβλιογραφία
Απροσδιόριστο Δισκία 20 mcg
Catapressan®
Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη
κατακόκκινος
25°C Προστατεύετε από το φως
365 Ημέρα
4716

  Mentions Légales