Τελευταία ενημέρωση :
26/09/2023
συνδέσεις - Κατάλογος ιστοσελίδων (28)  
Links include international guidelines or learned societies recommandations on stability studies, free pharmacopoeia, sites of other databases ...

θέμα Αναζήτηση
Επαναφορά αναζήτησης
θέμα Τίτλος
Οδηγίες ICH Guidelines

http://www.ich.org/products/guidelines/quality/article/quality-guidelines.html
Βάσεις δεδομένων King Guide to Parenteral Admixtures

http://www.kingguide.com/index.html
Βάσεις δεδομένων Stabforum
Stability data for drugs admixed in Baxter devices. Free - Password required
http://www.stabforum.com
Νοσοκομειακά φαρμακεία Pharmacy of University Hospital of Lausanne, Switzerland
The website of the hospital pharmacy of the University Hospital of Lausanne publishes publications and posters on stability of drugs (in french or english) and many other informations for the hospital pharmacists !
https://www.chuv.ch/fr/pharmacie/pha-home/recherche/posters-et-communications-orales
Νοσοκομειακά φαρμακεία Pharmacy of University Hospital of Geneva (HUG), Switzerland
The website of the hospital pharmacy of the University Hospital of Geneva published publications and posters on stability of drugs and ... many other useful informations for our daily practice (in french or english).
https://pharmacie.hug.ch/
Φαρμακευτικά περιοδικά International Journal of Pharmaceutical Compounding
International Journal of Pharmaceutical Compounding is a bimonthly journal which publishes stability studies in each issue.
http://www.ijpc.com/
Βάσεις δεδομένων Trissel’s™ 2 Clinical Pharmaceutics Database
Over 76,500 compatibility results Results supported by more than 4,700 unique references
https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/lexicomp/resources/lexicomp-user-academy/trissels-iv-comp
Οδηγίες Stability Data Standard from FDA
For Industry. Stability Data Standard is a Health Level Seven (HL7) standard to facilitate the processing and review of stability data.
https://www.fda.gov/ForIndustry/DataStandards/StabilityDataStandard/default.htm
Οδηγίες Methodological guideline for stability studies of hospital pharmaceutical preparation, edition 2013.
This guideline has been written in collaboration between the French Society of Clinical Pharmacy (SFPC) and the Group of Evaluation and Research for protection in areas under control (GERPAC)
https://www.gerpac.net/platform/course/index.php?categoryid=8
Άλλοι σύνδεσμοι British Society for Antimicrobial Chemotherapy (BSCA) Drug stability program
The Drug Stability Testing Programme exists to provide evidence on the stability of agents and devices used in infection management practice, particularly those used in Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy (OPAT).
https://bsac-dsp.com/
Οδηγίες ASEAN guideline on stability of drug product.

https://www.asean.org/wp-content/uploads/2018/01/25PPWG-ANNEX-7-iv-Final-ASEAN-Guideline-on-Stabilit
Οδηγίες Guideline for the practical stability studies of anticancer drugs: A European consensus conference.
Click on "Stabilité : Guideline 2011" to download the article published in Ann Pharm Fr 2011; 69: 221-231.
https://www.sfpo.com/travaux-publications-sfpo/
Άλλοι σύνδεσμοι French Society of Oncology Pharmacists (SFPO)
The French Society organises every year since 2013 a two-day Masterclass on stability studies in Paris.
https://www.sfpo.com/blog/evenements-sfpo/masterclass/
φαρμακοποιία Japanese Pharmacopoeia 17th Edition.
Free
https://www.pmda.go.jp/english/rs-sb-std/standards-development/jp/0019.html
φαρμακοποιία The International Pharmacopoeia, Seventh Edition
Free
http://apps.who.int/phint/en/p/docf/
Άλλοι σύνδεσμοι Dynalabs
DYNALABS has developed a support system for hospitals and compounding pharmacies as it pertains to beyond use dating of selective drugs.
http://www.dynalabs.us/what-we-do/hospital-pharmacy/hospital-pharmacies-stability-of-drug/
Βάσεις δεδομένων Syringe Driver Survey Database
The SDSD is a database of the visual appearance of drug combinations reported in palliativedrugs.com prospective international multicentre surveys and also from individual reporting. There are currently over 2350 entries.This data is categorised as ‘observational data', and a description of ‘appeared compatible’ has been assigned if there was no obvious physical change in appearance of the combination in use, e.g. discoloration, clouding, or the precipitation of particles/crystals.
https://www.palliativedrugs.com/syringe-driver-database-introduction.html
Οδηγίες NHS - Standard protocol for stability assessment. Part 1: Aseptic preparation (small molecules) 5th edition, September 2019

https://www.sps.nhs.uk/wp-content/uploads/2013/12/Stability-part-1-small-molecules-5th-Ed-Sept-19.pd
Οδηγίες NHS - A standard protocol for deriving and assessment of stability - Part 3: Oral liquid Medicines (Solutions, Emulsions, Suspensions and Syrups) Edition 1 August 2014.

https://www.sps.nhs.uk/wp-content/uploads/2022/04/NHS-PQA-Standard-Protocol-for-Deriving-and-Assessm
Οδηγίες NHS - A Standard protocol for deriving and assessment of stability - Part 2: Aseptic preparations (Biopharmaceuticals) Edition 5, April 2021

https://www.sps.nhs.uk/wp-content/uploads/2017/03/Stability-Part-2-Biopharmaceuticals-v5.pdf
Οδηγίες NHS - A Standard protocol for derivation and assessment of stability - Part 4: Parenteral nutrition Edition 1, May 2016.

https://www.sps.nhs.uk/wp-content/uploads/2022/04/NHS-PQA-Standard-Protocol-for-Deriving-and-Assessm
Νοσοκομειακά φαρμακεία Metrodis - Sunnybrook
Metro Toronto Drug Information service publishes the posters of Sunnybrook pharmacy department.
https://metrodis.org/posters-sunnybrook-pharmacy
Φαρμακευτικά περιοδικά Pharmaceutical Technology in Hospital Pharmacy (PTHP).
PTHP is an international journal dedicated to all aspects of pharmaceutical technology in hospitals including stability studies and quality control. Free Access
https://www.degruyter.com/view/j/pthp
Φαρμακευτικά περιοδικά European Journal of Oncology Pharmacy (EJOP).
EJOP is the official journal of the European Society of Oncology Pharmacy (ESOP). Free access
https://journals.lww.com/ejop/pages/default.aspx
Οδηγίες NHS - Standard Protocol for Deriving and Assessment of Stability – Part 5 – Sterile Products (End Sterilised Products) - Edition 1, April 2017

https://www.sps.nhs.uk/wp-content/uploads/2017/06/Stability-part-5-sterile-v1-April-17.pdf
Βάσεις δεδομένων Compounding Today
Compounding Today provides tools and ressources for the professional compounder 'Formulas, Standard Operating Procedures, Physicochemical datas, etc.
https://compoundingtoday.com/
φαρμακοποιία French Pharmacopoeia
Contains only specific French monographs not included in European Pharmacopoeia. Free on ANSM website
https://www.ansm.sante.fr/Mediatheque/Publications/Pharmacopee-francaise-Plan-Preambule-index
φαρμακοποιία Brazilian Pharmacopoeia vol 1, 2010
Free
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33832/2845829/FBrasileira+Volume+1+INGLES+com+alerta.pdf/f9a34

  Mentions Légales