Posledná aktualizácia :
16/06/2024
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 4729  
Typ : Časopis
Internetový odkaz : https://doi.org/10.3390/ pharmaceutics15010208

Výskumné tímy : Bangkok - Mahidol University, Faculty of Pharmacy, Bangkok
Autori : Leanpolchareanchai J, Tangteerakoon P, Supapsophon P, Sukavatcharin S, Simaroj P, Suksiriworapong J.
Titul : Extemporaneous Preparation of 20 mg/mL Ganciclovir in Artificial Tears in Comparison with SterileWater for Ophthalmic Administration: Formulation and Stability Study.
Référence : Pharmaceutics ; 15, 208. 2023

Úroveň dôkazu : 
Fyzikálna stabilita : 
Vizuálna kontrola 
Chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia - ultrafialový detektor
Iné metódy : 
Meranie osmolality Meranie pH 
Komentáre : 

Zoznam zlúčenín
Očná instiláciaGanciclovir Antivirotikum
Stabilita roztokov Plastová fľaša Komerčný liek 100 mg
® = La Roche
Voda na injekciu >> 5 mL
2-8°C Chránené pred svetlom
84 Dní
Stabilita roztokov Plastová fľaša Komerčný liek 100 mg
® = La Roche
Voda na injekciu >> 5 mL
28-32°C Chránené pred svetlom
56 Dní

  Mentions Légales