Последно актуализиране :
16/06/2024
Библиография   Библиография 4729  
Вид : Списание
Уеб връзка : https://doi.org/10.3390/ pharmaceutics15010208

Изследователски екипи : Bangkok - Mahidol University, Faculty of Pharmacy, Bangkok
Автори : Leanpolchareanchai J, Tangteerakoon P, Supapsophon P, Sukavatcharin S, Simaroj P, Suksiriworapong J.
Заглавие : Extemporaneous Preparation of 20 mg/mL Ganciclovir in Artificial Tears in Comparison with SterileWater for Ophthalmic Administration: Formulation and Stability Study.
Референция : Pharmaceutics ; 15, 208. 2023

Ниво на доказателства : 
физическа стабилност : 
Визуалната проверка 
Химическа стабилност : 
Високоефективна Тънкослойна хроматография - ултравиолетов детектор
Други методи : 
Измерване на осмотичното налягане PH измерване 
Коментари : 

Списък с лекарства
Капки за очиGanciclovir Противовирусно средство
Стабилност на разтвори Пластмасова бутилка Търговски лекарствен продукт 100 mg
® = La Roche
Вода за инжекции >> 5 mL
2-8°C Защита от светлина
84 Ден
Стабилност на разтвори Пластмасова бутилка Търговски лекарствен продукт 100 mg
® = La Roche
Вода за инжекции >> 5 mL
28-32°C Защита от светлина
56 Ден

  Mentions Légales