Posledná aktualizácia :
04/08/2022
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 4669  
Typ : Časopis
Internetový odkaz : https://doi.org/10.1016/j.neurom.2021.10.002

Výskumné tímy : Angers - Institut de cancérologie de l’ouest - Paul Papin, Pharmacy Department
Autori : Robert J, Sorrieul J, Dupoiron D, Jubier-Hamon S, Bienfait F, Visbecq A, Devys C.
Titul : Physicochemical Stability Study of the Morphine-Ropivacaine-Ziconotide Association in Implantable Pumps for Intrathecal Administration.
Référence : Neuromodulation : 1-16. 2021

Úroveň dôkazu : 
Úroveň dôkazov B+
Fyzikálna stabilita : 
Vizuálna kontrola Turbidimetria 
Chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia - detektor s diódovým poľom
Stabilita definovaná ako 90% počiatočnej koncentrácie
Iné metódy : 
Meranie pH 
Komentáre : 

Zoznam zlúčenín
InjekciaMorphine sulfate Analgetikum
InjekciaRopivacain hydrochloride Lokálne anestetikum
InjekciaZiconotide acetate Analgetikum
Stabilita v zmesiach
Synchromed® 0,9% chlorid sodný 37°C Chránené pred svetlom
Injekcia Morphine sulfate 0,5 mg/ml
Injekcia Ropivacain hydrochloride 0,5 mg/ml
Injekcia Ziconotide acetate 0,5 µg/ml
14 Dní
Synchromed® 0,9% chlorid sodný 37°C Chránené pred svetlom
Injekcia Morphine sulfate 6 mg/ml
Injekcia Ropivacain hydrochloride 8,5 mg/ml
Injekcia Ziconotide acetate 0,5 µg/ml
21 Dní
Synchromed® 0,9% chlorid sodný 37°C Chránené pred svetlom
Injekcia Morphine sulfate 0,5 mg/ml
Injekcia Ropivacain hydrochloride 8,5 mg/ml
Injekcia Ziconotide acetate 0,5 µg/ml
60 Dní
Synchromed® 0,9% chlorid sodný 37°C Chránené pred svetlom
Injekcia Morphine sulfate 0,5 mg/ml
Injekcia Ropivacain hydrochloride 0,5 mg/ml
Injekcia Ziconotide acetate 2 µg/ml
60 Dní

  Mentions Légales