Siste oppdatering :
04/08/2022
Referanser   Referanser 4669  
Type : Journal
Internett-koblingen : https://doi.org/10.1016/j.neurom.2021.10.002

Forskerteamet : Angers - Institut de cancérologie de l’ouest - Paul Papin, Pharmacy Department
Forfattere : Robert J, Sorrieul J, Dupoiron D, Jubier-Hamon S, Bienfait F, Visbecq A, Devys C.
Tittel : Physicochemical Stability Study of the Morphine-Ropivacaine-Ziconotide Association in Implantable Pumps for Intrathecal Administration.
Nummer : Neuromodulation : 1-16. 2021

Nivå of Evidence : 
Bevisgrad B+
Fysisk stabilitet : 
Visuelt utseende Turbidimetri 
Kjemisk stabilitet : 
Høyytelses væskekromatografi (HPLC) - deteksjon med diodearray
Stabilitet etablert med 90 % av den opprinnelige konsentrasjonen
Andre metoder : 
PH-måling 
Kommentarer : 

Lister
InjeksjonMorphine sulfate Analgetika
InjeksjonRopivacain hydrochloride Lokal anestesi
InjeksjonZiconotide acetate Analgetika
Stabilitet i blandinger
Synchromed® Natriumklorid 0,9 % 37°C Beskyttes mot lys
Injeksjon Morphine sulfate 0,5 mg/ml
Injeksjon Ropivacain hydrochloride 0,5 mg/ml
Injeksjon Ziconotide acetate 0,5 µg/ml
14 Dag
Synchromed® Natriumklorid 0,9 % 37°C Beskyttes mot lys
Injeksjon Morphine sulfate 6 mg/ml
Injeksjon Ropivacain hydrochloride 8,5 mg/ml
Injeksjon Ziconotide acetate 0,5 µg/ml
21 Dag
Synchromed® Natriumklorid 0,9 % 37°C Beskyttes mot lys
Injeksjon Morphine sulfate 0,5 mg/ml
Injeksjon Ropivacain hydrochloride 8,5 mg/ml
Injeksjon Ziconotide acetate 0,5 µg/ml
60 Dag
Synchromed® Natriumklorid 0,9 % 37°C Beskyttes mot lys
Injeksjon Morphine sulfate 0,5 mg/ml
Injeksjon Ropivacain hydrochloride 0,5 mg/ml
Injeksjon Ziconotide acetate 2 µg/ml
60 Dag

  Mentions Légales