Τελευταία ενημέρωση :
04/08/2022
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4669  
τύπος : εφημερίδα
σύνδεση στο internet : https://doi.org/10.1016/j.neurom.2021.10.002

Ερευνητικές ομάδες : Angers - Institut de cancérologie de l’ouest - Paul Papin, Pharmacy Department
Συγγραφείς : Robert J, Sorrieul J, Dupoiron D, Jubier-Hamon S, Bienfait F, Visbecq A, Devys C.
τίτλος : Physicochemical Stability Study of the Morphine-Ropivacaine-Ziconotide Association in Implantable Pumps for Intrathecal Administration.
αριθμός : Neuromodulation : 1-16. 2021

Επίπεδο αποδείξεων : 
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων B+
Η φυσική σταθερότητα : 
Οπτική εξέταση Νεφελομετρία 
Χημική Σταθερότητα : 
Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης - ανιχνευτής συστοιχίας διόδων
Η Σταθερότητα ορίζεται ως το 90% της αρχικής συγκέντρωσης
άλλες μέθοδοι : 
Μέτρηση PH 
Σχόλια : 

Καταστάσεις
ΕνέσιμοMorphine sulfate Αναλγητικό
ΕνέσιμοRopivacain hydrochloride Τοπικό αναισθητικό
ΕνέσιμοZiconotide acetate Αναλγητικό
Σταθερότητα σε μίγματα
Synchromed® Χλωριούχο νάτριο 0,9% 37°C Προστατεύετε από το φως
Ενέσιμο Morphine sulfate 0,5 mg/ml
Ενέσιμο Ropivacain hydrochloride 0,5 mg/ml
Ενέσιμο Ziconotide acetate 0,5 µg/ml
14 Ημέρα
Synchromed® Χλωριούχο νάτριο 0,9% 37°C Προστατεύετε από το φως
Ενέσιμο Morphine sulfate 6 mg/ml
Ενέσιμο Ropivacain hydrochloride 8,5 mg/ml
Ενέσιμο Ziconotide acetate 0,5 µg/ml
21 Ημέρα
Synchromed® Χλωριούχο νάτριο 0,9% 37°C Προστατεύετε από το φως
Ενέσιμο Morphine sulfate 0,5 mg/ml
Ενέσιμο Ropivacain hydrochloride 8,5 mg/ml
Ενέσιμο Ziconotide acetate 0,5 µg/ml
60 Ημέρα
Synchromed® Χλωριούχο νάτριο 0,9% 37°C Προστατεύετε από το φως
Ενέσιμο Morphine sulfate 0,5 mg/ml
Ενέσιμο Ropivacain hydrochloride 0,5 mg/ml
Ενέσιμο Ziconotide acetate 2 µg/ml
60 Ημέρα

  Mentions Légales