Posledná aktualizácia :
11/08/2022
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 4666  
Typ : Časopis
Internetový odkaz : https://doi.org/10.1186/s40543-020-00230-w

Výskumné tímy : Séoul - Department of Anesthesiology and Pain Medicine, Korea University Medical Center, Guro Hospital, Seoul , Republic of Korea.
Autori : Lee C.H, Kim A.R, Lee M.K, Oh J.S, Lee D.K, Choi S.S.
Titul : Intravenous patient-controlled analgesia: in vitro stability profiles of mixtures containing fentanyl, hydromorphone, oxycodone, nefopam, ondansetron, and ramosetron.
Référence : J Anal Sci Tech ; 11: 32. 2020

Úroveň dôkazu : 
Úroveň dôkazov D
Fyzikálna stabilita : 
Vizuálna kontrola Mikroskopická kontrola 
Chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia - ultrafialový detektor
Stabilita definovaná ako 90% počiatočnej koncentrácie
Iné metódy : 
Meranie pH 
Komentáre : 
Schopnosť určiť stabilitu nedostatočne hodnotenáosť určiť stabilitu nedostatočne hodnotená

Zoznam zlúčenín
InjekciaFentanyl citrate Analgetikum
InjekciaHydromorphone hydrochloride Analgetikum
InjekciaNefopam Analgetikum
InjekciaOndansetron hydrochloride Antiemetikum
InjekciaOxycodone hydrochloride Analgetikum
InjekciaRamosetron Antiemetikum
Stabilita v zmesiach
Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný 24°C Chránené pred svetlom
Injekcia Fentanyl citrate 16 µg/ml
Injekcia Hydromorphone hydrochloride 0,08 mg/ml
Injekcia Nefopam 0,8 mg/ml
Injekcia Ramosetron 12 µg/ml
4 Dní
Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný 24°C Chránené pred svetlom
Injekcia Fentanyl citrate 16 µg/ml
Injekcia Oxycodone hydrochloride 0,4 mg/ml
Injekcia Nefopam 0,8 mg/ml
Injekcia Ondansetron hydrochloride 0,32 mg/ml
4 Dní
Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný 24°C Chránené pred svetlom
Injekcia Fentanyl citrate 16 µg/ml
Injekcia Oxycodone hydrochloride 0,4 mg/ml
Injekcia Nefopam 0,8 mg/ml
Injekcia Ramosetron 12 µg/ml
4 Dní
Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný 24°C Chránené pred svetlom
Injekcia Fentanyl citrate 16 µg/ml
Injekcia Hydromorphone hydrochloride 0,08 mg/ml
Injekcia Nefopam 0,8 mg/ml
Injekcia Ondansetron hydrochloride 0,32 mg/ml
4 Dní

  Mentions Légales