Laatste update :
04/08/2022
Literatuur   Literatuur 4666  
Type : Artikel
Internetlink : https://doi.org/10.1186/s40543-020-00230-w

Onderzoeksgroepen : Séoul - Department of Anesthesiology and Pain Medicine, Korea University Medical Center, Guro Hospital, Seoul , Republic of Korea.
Auteur : Lee C.H, Kim A.R, Lee M.K, Oh J.S, Lee D.K, Choi S.S.
Titel : Intravenous patient-controlled analgesia: in vitro stability profiles of mixtures containing fentanyl, hydromorphone, oxycodone, nefopam, ondansetron, and ramosetron.
Nummer : J Anal Sci Tech ; 11: 32. 2020

Niveau van bewijs : 
Bewijsniveau D
Fysische stabiliteit : 
Visueel onderzoek Microscopisch onderzoek 
Chemische stabiliteit : 
HPLC - UV-detector (HPLC-UV)
Stabiliteit gedefinieerd als 90% van de beginconcentratie
Andere methoden : 
PH-meting 
Reacties : 
Geschiktheid van de gebruikte methode voor stabiliteitsmeting onvoldoende vastgesteld

Stoffenlijst
Injecteerbaar geneesmiddelFentanyl citrate Analgeticum
Injecteerbaar geneesmiddelHydromorphone hydrochloride Analgeticum
Injecteerbaar geneesmiddelNefopam Analgeticum
Injecteerbaar geneesmiddelOndansetron hydrochloride Anti-emeticum
Injecteerbaar geneesmiddelOxycodone hydrochloride Analgeticum
Injecteerbaar geneesmiddelRamosetron Anti-emeticum
Stabiliteit in mengsels
Polyisopreen elastomeer Natriumchloride 0,9% 24°C Buiten invloed van licht
Injecteerbaar geneesmiddel Fentanyl citrate 16 µg/ml
Injecteerbaar geneesmiddel Hydromorphone hydrochloride 0,08 mg/ml
Injecteerbaar geneesmiddel Nefopam 0,8 mg/ml
Injecteerbaar geneesmiddel Ramosetron 12 µg/ml
4 Dag
Polyisopreen elastomeer Natriumchloride 0,9% 24°C Buiten invloed van licht
Injecteerbaar geneesmiddel Fentanyl citrate 16 µg/ml
Injecteerbaar geneesmiddel Oxycodone hydrochloride 0,4 mg/ml
Injecteerbaar geneesmiddel Nefopam 0,8 mg/ml
Injecteerbaar geneesmiddel Ondansetron hydrochloride 0,32 mg/ml
4 Dag
Polyisopreen elastomeer Natriumchloride 0,9% 24°C Buiten invloed van licht
Injecteerbaar geneesmiddel Fentanyl citrate 16 µg/ml
Injecteerbaar geneesmiddel Oxycodone hydrochloride 0,4 mg/ml
Injecteerbaar geneesmiddel Nefopam 0,8 mg/ml
Injecteerbaar geneesmiddel Ramosetron 12 µg/ml
4 Dag
Polyisopreen elastomeer Natriumchloride 0,9% 24°C Buiten invloed van licht
Injecteerbaar geneesmiddel Fentanyl citrate 16 µg/ml
Injecteerbaar geneesmiddel Hydromorphone hydrochloride 0,08 mg/ml
Injecteerbaar geneesmiddel Nefopam 0,8 mg/ml
Injecteerbaar geneesmiddel Ondansetron hydrochloride 0,32 mg/ml
4 Dag

  Mentions Légales