Последно актуализиране :
11/08/2022
Библиография   Библиография 4651  
Вид : Списание
Уеб връзка : 10.1007/s00431-020-03854-7

Изследователски екипи :
Автори : De Basagoiti A, Katsumiti A, Abascal S, Bustinza A, López-Giménez L.R, Pascual P, De Miguel M, Campino A.
Заглавие : Physical compatibility of alprostadil with selected drugs commonly used in the neonatal intensive care units.
Референция : Eur J Pedia ;180,1169–1176. 2021

Ниво на доказателства : 
физическа стабилност : 
Химическа стабилност : 
Други методи : 
Коментари : 

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенAlprostadil Вазодилататор
съвместим 20 µg/ml + Инжекция/ИнжекционенAmiodarone hydrochloride 6 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 20 µg/ml + Инжекция/ИнжекционенCalcium gluconate 10 mg/ml + Glucose 5%
Несъвместим 20 µg/ml + Инжекция/ИнжекционенCisatracurium besylate 1,2 mg/ml + Glucose 5%
Несъвместим 20 µg/ml + Инжекция/ИнжекционенDexmedetomidine 4 µg/ml + Glucose 5%
съвместим 20 µg/ml + Инжекция/ИнжекционенDobutamine hydrochloride 10 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 20 µg/ml + Инжекция/ИнжекционенDopamine hydrochloride 10 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 20 µg/ml + Инжекция/ИнжекционенEpinephrine hydrochloride 200 µg/ml + Glucose 5%
съвместим 20 µg/ml + Инжекция/ИнжекционенFentanyl citrate 40 µg/ml + Glucose 5%
съвместим 20 µg/ml + Инжекция/ИнжекционенFlecainide acetate 2 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 20 µg/ml + Инжекция/ИнжекционенFurosemide 5 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 20 µg/ml + Инжекция/ИнжекционенHeparin sodium 1 UI/ml + Glucose 5%
Несъвместим 20 µg/ml + Инжекция/ИнжекционенInsulin 1 UI/ml + Sodium chloride 0,9%
съвместим 20 µg/ml + Инжекция/ИнжекционенKetamine hydrochloride 5 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 20 µg/ml + Инжекция/ИнжекционенMidazolam hydrochloride 2,5 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 20 µg/ml + Инжекция/ИнжекционенMilrinone lactate 0,5 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 20 µg/ml + Инжекция/ИнжекционенMorphine hydrochloride 2 mg/ml + Glucose 5%
Несъвместим 20 µg/ml + Инжекция/ИнжекционенNorepinephrine bitartrate 0,5 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенAmiodarone hydrochloride Антиаритмик
съвместим 6 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAlprostadil 20 µg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенCalcium gluconate Електролитен
съвместим 10 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAlprostadil 20 µg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенCisatracurium besylate Кураре-миметик
Несъвместим 1,2 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAlprostadil 20 µg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенDexmedetomidine Симпатомиметик
Несъвместим 4 µg/ml + Инжекция/ИнжекционенAlprostadil 20 µg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенDobutamine hydrochloride Кардиотонично средство
съвместим 10 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAlprostadil 20 µg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенDopamine hydrochloride Кардиотонично средство
съвместим 10 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAlprostadil 20 µg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенEpinephrine hydrochloride Симпатомиметик
съвместим 200 µg/ml + Инжекция/ИнжекционенAlprostadil 20 µg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенFentanyl citrate Аналгетик
съвместим 40 µg/ml + Инжекция/ИнжекционенAlprostadil 20 µg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенFlecainide acetate Антиаритмик
съвместим 2 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAlprostadil 20 µg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенFurosemide Диуретик
съвместим 5 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAlprostadil 20 µg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенHeparin sodium Антикоагулант
съвместим 1 UI/ml + Инжекция/ИнжекционенAlprostadil 20 µg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенInsulin Хипогликемичен агент
Несъвместим 1 UI/ml + Инжекция/ИнжекционенAlprostadil 20 µg/ml + Sodium chloride 0,9%
Инжекция/ИнжекционенKetamine hydrochloride Общ анестетик
съвместим 5 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAlprostadil 20 µg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенMidazolam hydrochloride Анксиолитик
съвместим 2,5 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAlprostadil 20 µg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенMilrinone lactate Кардиотонично средство
съвместим 0,5 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAlprostadil 20 µg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенMorphine hydrochloride Аналгетик
съвместим 2 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAlprostadil 20 µg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенNorepinephrine bitartrate Симпатомиметик
Несъвместим 0,5 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAlprostadil 20 µg/ml + Glucose 5%

  Mentions Légales