Posledná aktualizácia :
18/04/2024
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 4578  
Typ : Diplomová práca
Internetový odkaz : http://www.applis.univ-tours.fr/theses/2011/renaud.respaud_4309.pdf

Výskumné tímy : Tours - Faculté de pharmacie, Innovation moléculaire et thérapeutique
Autori : Respaud R.
Titul : Etude de stabilité de médicaments anticancéreux injectables : apports analytiques et pharmaceutiques
Référence : 2011

Úroveň dôkazu : 
Úroveň dôkazov A
Fyzikálna stabilita : 
Chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia - detektor s diódovým poľom
Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia - odparovací detektor rozptylu svetla (ELSD)
Stabilita definovaná ako 95% počiatočnej koncentrácie
Iné metódy : 
Meranie pH 
Komentáre : 
Degradačné produkty sú identifikované a kvantifikované

Zoznam zlúčenín
InjekciaMethotrexate sodium Protinádorová liečba
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén Žiadny 25 & 100 mg/ml 2-8°C Chránené pred svetlom
14 Dní
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén Žiadny 25 & 100 mg/ml 21°C Chránené pred svetlom
14 Dní
InjekciaPemetrexed disodium Protinádorová liečba
Stabilita roztokov Sklo 0,9% chlorid sodný 25 mg/ml 2-8°C Chránené pred svetlom
14 Dní
Stabilita roztokov Sklo 0,9% chlorid sodný 25 mg/ml 22°C Chránené pred svetlom
14 Dní

  Mentions Légales