Siste oppdatering :
18/04/2024
Referanser   Referanser 4578  
Type : Avhandling
Internett-koblingen : http://www.applis.univ-tours.fr/theses/2011/renaud.respaud_4309.pdf

Forskerteamet : Tours - Faculté de pharmacie, Innovation moléculaire et thérapeutique
Forfattere : Respaud R.
Tittel : Etude de stabilité de médicaments anticancéreux injectables : apports analytiques et pharmaceutiques
Nummer : 2011

Nivå of Evidence : 
Bevisgrad A
Fysisk stabilitet : 
Kjemisk stabilitet : 
Høyytelses væskekromatografi (HPLC) - deteksjon med diodearray
Høyytelses væskekromatografi (HPLC) - evaporativ lysspredningsdetektor (ELSD)
Stabilitet etablert med 95 % av den opprinnelige konsentrasjonen
Andre metoder : 
PH-måling 
Kommentarer : 
Nedbrytningsprodukter kvantifisert og identifisert

Lister
InjeksjonMethotrexate sodium Kreft narkotika
Oppløsningsstabilitet Sprøyte polypropylen Ingen 25 & 100 mg/ml 2-8°C Beskyttes mot lys
14 Dag
Oppløsningsstabilitet Sprøyte polypropylen Ingen 25 & 100 mg/ml 21°C Beskyttes mot lys
14 Dag
InjeksjonPemetrexed disodium Kreft narkotika
Oppløsningsstabilitet Glass Natriumklorid 0,9 % 25 mg/ml 2-8°C Beskyttes mot lys
14 Dag
Oppløsningsstabilitet Glass Natriumklorid 0,9 % 25 mg/ml 22°C Beskyttes mot lys
14 Dag

  Mentions Légales