Τελευταία ενημέρωση :
10/07/2024
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4578  
τύπος : ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
σύνδεση στο internet : http://www.applis.univ-tours.fr/theses/2011/renaud.respaud_4309.pdf

Ερευνητικές ομάδες : Tours - Faculté de pharmacie, Innovation moléculaire et thérapeutique
Συγγραφείς : Respaud R.
τίτλος : Etude de stabilité de médicaments anticancéreux injectables : apports analytiques et pharmaceutiques
αριθμός : 2011

Επίπεδο αποδείξεων : 
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων A
Η φυσική σταθερότητα : 
Χημική Σταθερότητα : 
Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης - ανιχνευτής συστοιχίας διόδων
Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης - ανιχνευτής αναθυμιάσεων με σκέδαση φωτός
Η Σταθερότητα ορίζεται ως το 95% της αρχικής συγκέντρωσης
άλλες μέθοδοι : 
Μέτρηση PH 
Σχόλια : 
Τα προϊόντα αποσύνθεσης ταυτοποιήθηκαν και ποσοτικοποιήθηκαν

Καταστάσεις
ΕνέσιμοMethotrexate sodium φάρμακο κατά του καρκίνου
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο Ουδέν 25 & 100 mg/ml 2-8°C Προστατεύετε από το φως
14 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο Ουδέν 25 & 100 mg/ml 21°C Προστατεύετε από το φως
14 Ημέρα
ΕνέσιμοPemetrexed disodium φάρμακο κατά του καρκίνου
Σταθερότητα διαλυμάτων Ύαλος Χλωριούχο νάτριο 0,9% 25 mg/ml 2-8°C Προστατεύετε από το φως
14 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ύαλος Χλωριούχο νάτριο 0,9% 25 mg/ml 22°C Προστατεύετε από το φως
14 Ημέρα

  Mentions Légales