Viimane versioon :
28/02/2024
Viited   Viited 4578  
Tüüp : Lõputöö
Interneti link : http://www.applis.univ-tours.fr/theses/2011/renaud.respaud_4309.pdf

Uurimisrühmad : Tours - Faculté de pharmacie, Innovation moléculaire et thérapeutique
Autor : Respaud R.
Pealkiri : Etude de stabilité de médicaments anticancéreux injectables : apports analytiques et pharmaceutiques
Publikatsioon : 2011

Tõendite tase : 
Tõenduspõhisuse tase A
Füüsikaline stabiilsus : 
Keemiline püsivus : 
Kõrgsurve vedelik-kromatograafia - dioodjadadetektor või jadadiooddetektor
Kõrgsurve vedelik-kromatograafia - aurustumisjärgne hajuvalgusdetektor
Stabiilsus määratletud kui 95% esialgsest kontsentratsioonist
Muud meetodid : 
PH mõõtmine 
Kommentaarid : 
Laguproduktid tuvastatud ja kvantifitseeritud

Ingredientide nimekiri
SüsteravimMethotrexate sodium Vähiravimite
Stabiilsus lahustes Süstal  polüpropüleenist Mitte ükski 25 & 100 mg/ml 2-8°C Kaitsta valguse eest
14 Päev
Stabiilsus lahustes Süstal  polüpropüleenist Mitte ükski 25 & 100 mg/ml 21°C Kaitsta valguse eest
14 Päev
SüsteravimPemetrexed disodium Vähiravimite
Stabiilsus lahustes Klaas Naatriumkloriid 0.9% 25 mg/ml 2-8°C Kaitsta valguse eest
14 Päev
Stabiilsus lahustes Klaas Naatriumkloriid 0.9% 25 mg/ml 22°C Kaitsta valguse eest
14 Päev

  Mentions Légales