Poslední aktualizace :
08/05/2024
Odkazy   Odkazy 4578  
Typ : Teze
Internetový odkaz : http://www.applis.univ-tours.fr/theses/2011/renaud.respaud_4309.pdf

Výzkumné týmy : Tours - Faculté de pharmacie, Innovation moléculaire et thérapeutique
Autor : Respaud R.
Titul : Etude de stabilité de médicaments anticancéreux injectables : apports analytiques et pharmaceutiques
Référence : 2011

Úroveň důkazu : 
Úroveň zkoušky A
Fyzikální stabilita : 
Chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie - detekce diodovým polem
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie - odpařovací detektor rozptylu světla
Stabilita stanovena s 95% původní koncentrace
Jiné metody : 
Měření pH 
Komentáře : 
Produkty rozkladu kvantifikovány a identifikovány

Seznamy
InjekceMethotrexate sodium Rakovina drog
Stabilita roztoků Stříkačka polypropylen Žádné 25 & 100 mg/ml 2-8°C Chráněno před světlem
14 Den
Stabilita roztoků Stříkačka polypropylen Žádné 25 & 100 mg/ml 21°C Chráněno před světlem
14 Den
InjekcePemetrexed disodium Rakovina drog
Stabilita roztoků Sklo Chlorid sodný 0,9% 25 mg/ml 2-8°C Chráněno před světlem
14 Den
Stabilita roztoků Sklo Chlorid sodný 0,9% 25 mg/ml 22°C Chráněno před světlem
14 Den

  Mentions Légales