Последно актуализиране :
18/04/2024
Библиография   Библиография 4578  
Вид : Теза
Уеб връзка : http://www.applis.univ-tours.fr/theses/2011/renaud.respaud_4309.pdf

Изследователски екипи : Tours - Faculté de pharmacie, Innovation moléculaire et thérapeutique
Автори : Respaud R.
Заглавие : Etude de stabilité de médicaments anticancéreux injectables : apports analytiques et pharmaceutiques
Референция : 2011

Ниво на доказателства : 
Степен на доказаност A
физическа стабилност : 
Химическа стабилност : 
Високоефективна Тънкослойна хроматография - диоден детектор
Високоефективна Тънкослойна хроматография - изпарителен разсейващ светлината детектор
Стабилност, определена като 95% от първоначалната концентрация
Други методи : 
PH измерване 
Коментари : 
Продукти на разпад, които са идентифицирани и определени количествено

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенMethotrexate sodium противораково лекарство
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Няма 25 & 100 mg/ml 2-8°C Защита от светлина
14 Ден
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Няма 25 & 100 mg/ml 21°C Защита от светлина
14 Ден
Инжекция/ИнжекционенPemetrexed disodium противораково лекарство
Стабилност на разтвори Стъкло Sodium chloride 0,9% 25 mg/ml 2-8°C Защита от светлина
14 Ден
Стабилност на разтвори Стъкло Sodium chloride 0,9% 25 mg/ml 22°C Защита от светлина
14 Ден

  Mentions Légales