Τελευταία ενημέρωση :
27/01/2022
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4575  
τύπος : εφημερίδα
σύνδεση στο internet : https://ijpc.com/Abstracts/Abstract.cfm?ABS=4910

Ερευνητικές ομάδες : Nouvelle Orléans - College of Pharmacy, Xavier University of Louisiana
Συγγραφείς : Pramar Y, Mandal T, Bostanian L, Le G, Morris T, Richard A.
τίτλος : Physicochemical and Microbiological Stability of Compounded Metronidazole Suspensions in PCCA SuspendIt.
αριθμός : Int J Pharm Compound ;25,2:169-175 2021

Επίπεδο αποδείξεων : 
Η φυσική σταθερότητα : 
Χημική Σταθερότητα : 
άλλες μέθοδοι : 
Σχόλια : 

Καταστάσεις
Πόσιμο διάλυμαMetronidazole Αντιπαρασιτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Πλαστικό μπουκάλι Σκόνη 2000 mg
® = ?
γλυκοζιτών στεβιόλης 95% 320 mg
ακεσουλφάμη καλίου 320 mg
Μειωτής πικρίας 0,32 mL
Γεύση μπανάνα 2,4 mL
Suspendit® >>80 mL
25°C Προστατεύετε από το φως
180 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πλαστικό μπουκάλι Σκόνη 4000 mg
® = ?
γλυκοζιτών στεβιόλης 95% 320 mg
ακεσουλφάμη καλίου 320 mg
Μειωτής πικρίας 0,32 mL
Γεύση μπανάνα 2,4 mL
Suspendit® >>80 mL
25°C Προστατεύετε από το φως
180 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πλαστικό μπουκάλι Σκόνη 2000 mg
® = ?
γλυκοζιτών στεβιόλης 95% 320 mg
ακεσουλφάμη καλίου 320 mg
Μειωτής πικρίας 0,32 mL
Γεύση μπανάνα 2,4 mL
Suspendit® >>80 mL
5°C Προστατεύετε από το φως
180 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πλαστικό μπουκάλι Σκόνη 4000 mg
® = ?
γλυκοζιτών στεβιόλης 95% 320 mg
ακεσουλφάμη καλίου 320 mg
Μειωτής πικρίας 0,32 mL
Γεύση μπανάνα 2,4 mL
Suspendit® >>80 mL
5°C Προστατεύετε από το φως
180 Ημέρα

  Mentions Légales