Последно актуализиране :
25/11/2023
2-Ръководство за потребителя(2) : Как да получите списък с лекарства, несъвместими с различни разтворители (например: несъвместимости с 0.9% натриев хлорид) ?

  Mentions Légales