Viimane versioon :
03/02/2023
Vähiravimite   Thiotepa  
Süsteravim
Stabiilsus lahustes Stabiilsust mõjutavad tegurid Stabiilsust mõjutavad faktorid Sobimatus Manustamis viis Viited Pdf
   Keemiline struktuur  

Kaubanduslikud nimed erinevates maades   Kaubanduslikud nimed erinevates maades     

Preparaatide nimed on näitlikud ja abianete sisaldus võib erineda sõltuvalt riigist ja laborist

Bedford Uus-Meremaa
Ledertepa Holland
Oncotiotepa Hispaania
Thioplex Itaalia
Thiotepa Ameerika ühendriigid, Austraalia, Austria, Iirimaa, Rootsi, Saksamaa, Suurbritannia
Stabiilsus lahustes   Süsteravim   Stabiilsus lahustes : Thiotepa     
Konteiner Lahusti Kontsentratsioon Temperatuur Ladustamine Stabiilsuse kestus Viited
Klaas Süstevesi 10 mg/ml 2-8°C Pole täpsustatud
8 Tund
3603
Tootja info stabiilsuse kohta

Polüvinüülkloriid Naatriumkloriid 0.9% 1 & 3 mg/ml 25°C Valgus
24 Tund
302
Tõenduspõhisuse tase B+

Polüvinüülkloriid Naatriumkloriid 0.9% 1 & 3 mg/ml 8°C Valgus
48 Tund
302
Tõenduspõhisuse tase B+

Polüolefiin Glükoos 5% 1 mg/ml 2-8°C Kaitsta valguse eest
14 Päev
4677
Tõenduspõhisuse tase C+

Polüolefiin Glükoos 5% 1 mg/ml 25°C Valgus
3 Päev
4677
Tõenduspõhisuse tase C+

Polüolefiin Glükoos 5% 2 mg/ml 2-8°C Kaitsta valguse eest
14 Päev
4677
Tõenduspõhisuse tase C+

Polüolefiin Glükoos 5% 3 mg/ml 2-8°C Kaitsta valguse eest
14 Päev
4677
Tõenduspõhisuse tase C+

Polüolefiin Glükoos 5% 3 mg/ml 25°C Valgus
5 Päev
4677
Tõenduspõhisuse tase C+

Pole täpsustatud Naatriumkloriid 0.9% 0.5 & 1 mg/ml 2-8°C Pole täpsustatud
24 Tund
3603
Tootja info stabiilsuse kohta

Pole täpsustatud Naatriumkloriid 0.9% 0.5 & 1 mg/ml 25°C Pole täpsustatud
4 Tund
3603
Tootja info stabiilsuse kohta


  Mentions Légales