Posledná aktualizácia :
16/06/2024
Imunosupresívum   Tacrolimus  
Perorálny roztok
Injekcia Očná instilácia
Stabilita farmaceutických prípravkov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Perorálny roztok
Stabilita v zmesiach   Perorálny roztok   Stabilita v zmesiach : Tacrolimus     
žiadne údaje

  Mentions Légales