Τελευταία ενημέρωση :
16/06/2024
Ανοσοκατασταλτικό   Tacrolimus  
Πόσιμο διάλυμα
Ενέσιμο Οφθαλμικές σταγόνες
Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων Σταθερότητα σε μίγματα Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Συμβατότητες Βιβλιογραφία Pdf
   χημική δομή  

Πόσιμο διάλυμα
Σταθερότητα σε μίγματα   Πόσιμο διάλυμα   Σταθερότητα σε μίγματα : Tacrolimus     
Δεν υπάρχουν πληροφορίες

  Mentions Légales