Последно актуализиране :
08/05/2024
Имунопотискащ   Tacrolimus  
Орален разтвор
Инжекция/Инжекционен Капки за очи
Стабилност на лекарствени препарати Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Съвместимост Библиография Pdf
   Химична структура  

Орален разтвор
Стабилност на смеси   Орален разтвор   Стабилност на смеси : Tacrolimus     
Няма данни

  Mentions Légales