Posledná aktualizácia :
16/06/2024
Trombolytikum   Reteplase  
Injekcia
Stabilita roztokov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility Spôsob podania Odkazy na literatúru PDF

Obchodný názov   Obchodný názov     

Obchodné názvy sú orientačné, a zloženie pomocných látok sa môže líšiť v závislosti od krajiny a výrobcu.

Rapilysine Belgicko, Dánsko, Holandsko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko
Retavase Spojené štáty Americké
Stabilita roztokov   Injekcia   Stabilita roztokov : Reteplase     
Obal Rozpúšťadlo Koncentrácia Teplota Uchovávanie Trvanie stability Odkazy na lieteratúru
Sklo Voda na injekciu 1 UI/ml 2-30°C Nešpecifikované
8 Hodín
2212
Údaje o stabilite od výrobcu


  Mentions Légales