Viimane versioon :
08/05/2024
Trombolüütikum   Reteplase  
Süsteravim
Stabiilsus lahustes Stabiilsust mõjutavad tegurid Stabiilsust mõjutavad faktorid Sobimatus Manustamis viis Viited Pdf

Kaubanduslikud nimed erinevates maades   Kaubanduslikud nimed erinevates maades     

Preparaatide nimed on näitlikud ja abianete sisaldus võib erineda sõltuvalt riigist ja laborist

Rapilysine Austria, Belgia, Hispaania, Holland, Itaalia, Portugal, Rootsi, Taani
Retavase Ameerika ühendriigid
Stabiilsus lahustes   Süsteravim   Stabiilsus lahustes : Reteplase     
Konteiner Lahusti Kontsentratsioon Temperatuur Ladustamine Stabiilsuse kestus Viited
Klaas Süstevesi 1 UI/ml 2-30°C Pole täpsustatud
8 Tund
2212
Tootja info stabiilsuse kohta


  Mentions Légales