Последно актуализиране :
16/06/2024
Фибринолитик   Reteplase  
Инжекция/Инжекционен
Стабилност на разтвори Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Съвместимост Път на въвеждане Библиография Pdf

Търговско наименование   Търговско наименование     

Търговските имена са примерни и съставът на помощните вещества може да бъде различен в зависимост от държавата и лабораториите

Rapilysine Австрия, Белгия, Дания, Испания, Италия, Португалия, Холандия, Швеция
Retavase Съединени Американски щати / САЩ
Стабилност на разтвори   Инжекция/Инжекционен   Стабилност на разтвори : Reteplase     
Контейнер Разтворител Концентрация Температура Съхранение Продължителност на стабилността Библиография
Стъкло Вода за инжекции 1 UI/ml 2-30°C Не е уточнено
8 Час
2212
Данни за стабилност на производителя


  Mentions Légales