Posledná aktualizácia :
18/04/2024
Stimulans dychu   Doxapram hydrochloride  
Injekcia
Stabilita roztokov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility Spôsob podania Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Obchodný názov   Obchodný názov     

Obchodné názvy sú orientačné, a zloženie pomocných látok sa môže líšiť v závislosti od krajiny a výrobcu.

Caropram India
Dopram Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Irán, Írsko, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Spojené štáty Americké, Veľká Británia
Doxapram Írsko, Spojené štáty Americké, Veľká Británia
Stabilita v zmesiach   Injekcia   Stabilita v zmesiach : Doxapram hydrochloride     
žiadne údaje

  Mentions Légales