Siste oppdatering :
25/11/2023
Respirasjonsstimulerende middel   Doxapram hydrochloride  
Injeksjon
Oppløsningsstabilitet Stabilitet i blandinger Faktorer som påvirker stabiliteten Kompatibilitet Administrasjonsmåte Referanser Pdf
   Kjemisk struktur  

Handelsnavn   Handelsnavn     

Handelsnavn er veiledende og sammensetning av hjelpestoffer kan være forskjellig avhengig av land og produsent

Caropram India
Dopram Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Iran, Irland, Nederland, New Zealand, Norge, Storbritannia, Tyskland, USA
Doxapram Storbritannia, USA
Stabilitet i blandinger   Injeksjon   Stabilitet i blandinger : Doxapram hydrochloride     
Ingen opplysninger

  Mentions Légales