Poslední aktualizace :
18/04/2024
Stimulans dýchání   Doxapram hydrochloride  
Injekce
Stabilita roztoků Stabilita směsí Faktory ovlivňující stabilitu Kompatibilita Způsoby aplikace Odkazy Pdf
   Chemický vzorec  

Obchodní název   Obchodní název     

Trade names are indicative and excipients composition can be different depending on the country and manufacturers

Caropram Indie
Dopram Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Írán, Irsko, NÏmecko, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, USA, Velká Británie, ÿecko
Doxapram Irsko, USA, Velká Británie
Stabilita směsí   Injekce   Stabilita směsí : Doxapram hydrochloride     
žádná data

  Mentions Légales