Последно актуализиране :
08/05/2024
Средство стимулиращо дишането   Doxapram hydrochloride  
Инжекция/Инжекционен
Стабилност на разтвори Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Съвместимост Път на въвеждане Библиография Pdf
   Химична структура  

Търговско наименование   Търговско наименование     

Търговските имена са примерни и съставът на помощните вещества може да бъде различен в зависимост от държавата и лабораториите

Caropram Индия
Dopram Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Иран, Ирландия, нова Зеландия, Норвегия, Съединени Американски щати / САЩ, Финландия, Франция, Холандия
Doxapram Великобритания, Ирландия, Съединени Американски щати / САЩ
Стабилност на смеси   Инжекция/Инжекционен   Стабилност на смеси : Doxapram hydrochloride     
Няма данни

  Mentions Légales