Son güncelleme :
16/06/2024
Solunum stimülanı   Doxapram hydrochloride  
Enjeksiyon
Çözeltilerin stabilitesi Karışımlardaki stabilitesi Stabiliteyi etkileyen faktörler Uyumluluk Uygulama yöntemi Kaynaklar Pdf
   Kimyasal yapı   

Ticari isim   Ticari isim     

Trade names are indicative and excipients composition can be different depending on the country and manufacturers

Caropram Hindistan
Dopram Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, Büyük Britanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İran, İrlanda, Norveç, Yeni Zelanda, Yunanistan
Doxapram Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Britanya, İrlanda
Uygulama yöntemi   Uygulama yöntemi :Doxapram hydrochloride     
Voie
İntravenöz
İntravenöz infüzyon
Sürekli infüzyon

  Mentions Légales