Siste oppdatering :
16/06/2024
Respirasjonsstimulerende middel   Doxapram hydrochloride  
Injeksjon
Oppløsningsstabilitet Stabilitet i blandinger Faktorer som påvirker stabiliteten Kompatibilitet Administrasjonsmåte Referanser Pdf
   Kjemisk struktur  

Handelsnavn   Handelsnavn     

Handelsnavn er veiledende og sammensetning av hjelpestoffer kan være forskjellig avhengig av land og produsent

Caropram India
Dopram Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Iran, Irland, Nederland, New Zealand, Norge, Storbritannia, Tyskland, USA
Doxapram Irland, Storbritannia, USA
Administrasjonsmåte   Administrasjonsmåte :Doxapram hydrochloride     
Voie
Intravenøs
Intravenøs infusjon
Kontinuerlig infusjon

  Mentions Légales