Τελευταία ενημέρωση :
16/06/2024
Αναπνευστικό αναληπτικό   Doxapram hydrochloride  
Ενέσιμο
Σταθερότητα διαλυμάτων Σταθερότητα σε μίγματα Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Συμβατότητες Τρόπος χορήγησης Βιβλιογραφία Pdf
   χημική δομή  

Εμπορική ονομασία   Εμπορική ονομασία     

Οι εμπορικές ονομασίες είναι ενδεικτικές και η σύνθεση των εκδόχων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και τα εργαστήρια

Caropram Ινδία
Dopram Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Η.Π.Α., Ιράν, Ιρλανδία, Μεγάλη Βρετανία, νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Ολλανδία, Φινλανδία
Doxapram Η.Π.Α., Ιρλανδία, Μεγάλη Βρετανία
Τρόπος χορήγησης   Τρόπος χορήγησης :Doxapram hydrochloride     
Voie
Ενδοφλέβια
Ενδοφλέβια έκχυση
Συνεχής έκχυση υγρού

  Mentions Légales