Последно актуализиране :
16/06/2024
Средство стимулиращо дишането   Doxapram hydrochloride  
Инжекция/Инжекционен
Стабилност на разтвори Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Съвместимост Път на въвеждане Библиография Pdf
   Химична структура  

Търговско наименование   Търговско наименование     

Търговските имена са примерни и съставът на помощните вещества може да бъде различен в зависимост от държавата и лабораториите

Caropram Индия
Dopram Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Иран, Ирландия, нова Зеландия, Норвегия, Съединени Американски щати / САЩ, Финландия, Франция, Холандия
Doxapram Великобритания, Ирландия, Съединени Американски щати / САЩ
Път на въвеждане   Път на въвеждане :Doxapram hydrochloride     
Voie
Интравенозно
Интравенозна инфузия
Продължителна инфузия

  Mentions Légales