Senaste uppdateringen :
15/04/2024
Andningsstimulerande medel   Doxapram hydrochloride  
Injektion
Lösningars stabilitet Stabilitet i blandningar Faktorer som påverkar stabiliteten Kompatibilitet Administreringssätt Hänvisningar Pdf
   Molekylstruktur  

Varunamn   Varunamn     

Angivna handelsnamn på läkemedel är enbart vägledande då formulering inklusive hjälpämnen kan variera mellan länder och tillverkare

Caropram Indien
Dopram Belgien, Danmark, Finland, Förenta Staterna, Frankrike, Grekland, Iran, Irland, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Storbritannien, Tyskland
Doxapram Förenta Staterna, Irland, Storbritannien

Faktorer som påverkar stabiliteten   Injektion   Faktorer som påverkar stabiliteten : Doxapram hydrochloride        
Hänvisningar
PH PH >7 Orsakar Nedbrytning 3612

  Mentions Légales