Posledná aktualizácia :
28/02/2024
Stimulans dychu   Doxapram hydrochloride  
Injekcia
Stabilita roztokov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility Spôsob podania Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Obchodný názov   Obchodný názov     

Obchodné názvy sú orientačné, a zloženie pomocných látok sa môže líšiť v závislosti od krajiny a výrobcu.

Caropram India
Dopram Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Irán, Írsko, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Spojené štáty Americké, Veľká Británia
Doxapram Írsko, Spojené štáty Americké, Veľká Británia

Faktory ovplyvňujúce stabilitu   Injekcia   Faktory ovplyvňujúce stabilitu : Doxapram hydrochloride        
Odkazy na lieteratúru
PH PH >7 Indukuje Degradácia 3612

  Mentions Légales