Siste oppdatering :
10/07/2024
Respirasjonsstimulerende middel   Doxapram hydrochloride  
Injeksjon
Oppløsningsstabilitet Stabilitet i blandinger Faktorer som påvirker stabiliteten Kompatibilitet Administrasjonsmåte Referanser pdf
   Kjemisk struktur  

Handelsnavn   Handelsnavn     

Handelsnavn er veiledende og sammensetning av hjelpestoffer kan være forskjellig avhengig av land og produsent

Caropram India
Dopram Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Iran, Irland, Nederland, New Zealand, Norge, Storbritannia, Tyskland, USA
Doxapram Irland, Storbritannia, USA

Faktorer som påvirker stabiliteten   Injeksjon   Faktorer som påvirker stabiliteten : Doxapram hydrochloride        
Referanser
pH pH >7 Induserer Degradasjon 3612

  Mentions Légales