Zadnji put ažurirano :
08/05/2024
Dišni stimulatori   Doxapram hydrochloride  
Injekcija
Stabilizacija rješenja Stabilnost mješavine Stabilizacijski faktor Kompatibilnosti Način davanja lijeka Bibliografija Pdf
   Kemijska struktura  

Nekomercijalni   Nekomercijalni     

Zaštićeni nazivi su indikativni i sastav ekscipijensa može biti različit ovisno o državi i laboratorijima

Caropram Indija
Dopram Belgija, Danska, Finska, Francuska, Grčka, Iran, Irska, Nizozemska, Njemačka, Norveška, Novi Zeland, S A D, Velika Britanija
Doxapram Irska, S A D, Velika Britanija

Stabilizacijski faktor   Injekcija   Stabilizacijski faktor : Doxapram hydrochloride        
Bibliografija
PH PH >7 Izaziva Degradacija 3612

  Mentions Légales