Τελευταία ενημέρωση :
10/07/2024
Αναπνευστικό αναληπτικό   Doxapram hydrochloride  
Ενέσιμο
Σταθερότητα διαλυμάτων Σταθερότητα σε μίγματα Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Συμβατότητες Τρόπος χορήγησης Βιβλιογραφία pdf
   χημική δομή  

Εμπορική ονομασία   Εμπορική ονομασία     

Οι εμπορικές ονομασίες είναι ενδεικτικές και η σύνθεση των εκδόχων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και τα εργαστήρια

Caropram Ινδία
Dopram Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Η.Π.Α., Ιράν, Ιρλανδία, Μεγάλη Βρετανία, νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Ολλανδία, Φινλανδία
Doxapram Η.Π.Α., Ιρλανδία, Μεγάλη Βρετανία

Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα   Ενέσιμο   Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα : Doxapram hydrochloride        
Βιβλιογραφία
pH pH >7 Προκαλεί Αποδόμηση 3612

  Mentions Légales