Poslední aktualizace :
18/04/2024
Stimulans dýchání   Doxapram hydrochloride  
Injekce
Stabilita roztoků Stabilita směsí Faktory ovlivňující stabilitu Kompatibilita Způsoby aplikace Odkazy Pdf
   Chemický vzorec  

Obchodní název   Obchodní název     

Trade names are indicative and excipients composition can be different depending on the country and manufacturers

Caropram Indie
Dopram Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Írán, Irsko, NÏmecko, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, USA, Velká Británie, ÿecko
Doxapram Irsko, USA, Velká Británie

Faktory ovlivňující stabilitu   Injekce   Faktory ovlivňující stabilitu : Doxapram hydrochloride        
Odkazy
PH PH >7 Indukuje Rozklad 3612

  Mentions Légales