Последно актуализиране :
18/04/2024
Средство стимулиращо дишането   Doxapram hydrochloride  
Инжекция/Инжекционен
Стабилност на разтвори Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Съвместимост Път на въвеждане Библиография Pdf
   Химична структура  

Търговско наименование   Търговско наименование     

Търговските имена са примерни и съставът на помощните вещества може да бъде различен в зависимост от държавата и лабораториите

Caropram Индия
Dopram Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Иран, Ирландия, нова Зеландия, Норвегия, Съединени Американски щати / САЩ, Финландия, Франция, Холандия
Doxapram Великобритания, Ирландия, Съединени Американски щати / САЩ

Фактори, повлияващи стабилността   Инжекция/Инжекционен   Фактори, повлияващи стабилността : Doxapram hydrochloride        
Библиография
рН PH >7 Предизвиква Разграждане 3612

  Mentions Légales