Последно актуализиране :
18/07/2024
Антикоагулант   Bivalirudin  
Инжекция/Инжекционен
Стабилност на разтвори Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Съвместимост Път на въвеждане Библиография Pdf
   Химична структура  

Търговско наименование   Търговско наименование     

Търговските имена са примерни и съставът на помощните вещества може да бъде различен в зависимост от държавата и лабораториите

Amuprux Аржентина
Angiomax Австралия, Венецуела, Канада, нова Зеландия, Перу, Съединени Американски щати / САЩ, Чили
Angiox Австрия, Белгия, Великобритания, Гърция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Люксенбург, Норвегия, Полша, Румъния, Словения, Съединени Американски щати / САЩ, Унгария, Финландия, Холандия, Чили, Швейцария, Швеция, Япония
Bivalirudin Белгия, Великобритания, Германия, Словения
Bivalirudina Испания
Стабилност на разтвори   Инжекция/Инжекционен   Стабилност на разтвори : Bivalirudin     
Контейнер Разтворител Концентрация Температура Съхранение Продължителност на стабилността Библиография
Стъкло Вода за инжекции 50 mg/ml 2-8°C Не е уточнено
24 Час
3539
Данни за стабилност на производителя

Не е уточнено NaCl 0,9% or Glucose 5% 5 mg/ml 25°C Не е уточнено
24 Час
3539
Данни за стабилност на производителя


  Mentions Légales