Son güncelleme :
29/03/2023
Anksiyolitik   Diazepam  
Enjeksiyon
Fitil Oral solüsyon / oral çözelti
Çözeltilerin stabilitesi Karışımlardaki stabilitesi Stabiliteyi etkileyen faktörler Uyumluluk Uygulama yöntemi Kaynaklar Pdf
   Kimyasal yapı   

Ticari isim   Ticari isim     

Trade names are indicative and excipients composition can be different depending on the country and manufacturers

Ansiolin İtalya
Bamyl Şili
Diactal Arjantin
Diapam Finlandiya, Türkiye
Diazem Türkiye
Diazemuls Büyük Britanya, Hollanda, İtalya, Kanada
Diazep Almanya
Faustan Almanya
Gewalcalm Avusturya
Kiatrium Brezilya
Noan İtalya
Normabel Hırvatistan
Pacitran Peru
Pax Güney Afrika Cumhuriyeti
Relanium Polonya
Rupediz Arjantin
Stedon Yunanistan
Stesolid Almanya, Danimarka, İsveç, İsviçre, İzlanda, Norveç, Suudi Arabistan
Sunzepan Meksika
Tranject Güney Afrika Cumhuriyeti
Valium Almanya, Avusturya, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Ekvador, Fas, Fransa, Güney Afrika Cumhuriyeti, Hollanda, İspanya, İsviçre, İtalya, Kolombiya, Lüksemburg, Meksika, Mısır, Portekiz, Suudi Arabistan, Venezuela
Uygulama yöntemi   Uygulama yöntemi :Diazepam     
Voie
İntravenöz infüzyon
Sürekli infüzyon
İntramüsküler
Subkütan

  Mentions Légales