Posledná aktualizácia :
29/03/2023
Anxiolytikum   Diazepam  
Injekcia
Čapík Perorálny roztok
Stabilita roztokov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility Spôsob podania Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Obchodný názov   Obchodný názov     

Obchodné názvy sú orientačné, a zloženie pomocných látok sa môže líšiť v závislosti od krajiny a výrobcu.

Ansiolin Taliansko
Bamyl Čile
Diactal Argentína
Diapam Fínsko, Turecko
Diazem Turecko
Diazemuls Holandsko, Kanada, Taliansko, Veľká Británia
Diazep Nemecko
Faustan Nemecko
Gewalcalm Rakúsko
Kiatrium Brazília
Noan Taliansko
Normabel Chorvátsko
Pacitran Peru
Pax Juhoafrická republika
Relanium Poľsko
Rupediz Argentína
Stedon Grécko
Stesolid Dánsko, Island, Nemecko, Nórsko, Saudská Arábia, Švajčiarsko, Švédsko
Sunzepan Mexiko
Tranject Juhoafrická republika
Valium Belgicko, Brazília, Egypt, Ekvádor, Francúzsko, Holandsko, Juhoafrická republika, Kolumbia, Luxembursko, Maroko, Mexiko, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Saudská Arábia, Španielsko, Spojené arabské emiráty, Švajčiarsko, Taliansko, Venezuela
Spôsob podania   Spôsob podania :Diazepam     
Voie
Intravenózna infúzia
Kontinuálna infúzia
Intramuskulárne
Subkutánne

  Mentions Légales